Afval – regels en ophaaltijden

Sinds enkele jaren zijn er onduidelijkheden over het inzamelen en afvoeren van afval afkomstig van de bewoners van de strandhuisjes. Om deze reden willen wij de regels opnieuw onder uw aandacht brengen.

 • Huishoudelijk restafval en grofhuishoudelijk afval wordt door de gemeente Zandvoort opgehaald. Hiervoor gelden de volgende regels:
  – Huishoudelijk restafval dient in de daarvoor bestemde containers geplaatst te worden en niet ernaast. Dit wordt op maandag en vrijdag opgehaald.
  – Grofhuishoudelijk afval (is niet bouw- en sloopafval) dient op de aanbied dag, naast de container geplaatst te worden. (Op 1 meter afstand, red.) Dit wordt op maandag opgehaald.
 • Wit en bruingoed zoals een koelkast, tv of magnetron, kunt u brengen naar de gemeentewerf. Dit kan op de volgende dagen:
  maandag t/m donderdag  van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 16.00 uur
  vrijdag                                   van 08.00 uur tot 12.00 uur
 • KCA: Klein Chemisch Afval kunt u ook naar de gemeentewerf brengen, dit kan alleen op woensdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.30 uur.Het adres van de gemeentewerf is: Kamerlingh Onnesstraat 20 te Zandvoort
 • Flessenglas, papier, textiel en kunststofverpakkingen kunt u naar de daarvoor bestemde containers brengen. Deze staan op diverse locaties in Zandvoort.
 • Bouw- en sloopafval zoals deuren, kozijnen, delen van strandhuisjes, catamarans, tractoren etc. dient u zelf af te voeren

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Zandvoort, 9 juni 2016

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort